Latest News

  • Home
  • »
  • Latest News
  • »
  • रेटीनल व्हेन ऑक्लूजन Retinal Vein Occlusion काळजी

रेटीनल व्हेन ऑक्लूजन Retinal Vein Occlusion काळजी

Shanti Saroj Netralay | 11 April 2022

रेटीनल व्हेन ऑक्लूजन (Retinal Vein Occlusion) होऊ नये म्हणून काय
करावे ?

याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी आवश्य भेट द्या शांती सरोज नेत्रालय, मिरज

संपर्क - Ph: (0233) 2212645, 2212646

#Hypertension #Retina #retinal #yoga #exercise #ophthamology #ophthalmologist #ophthalmosurgery #eyeinjury #trauma #glaucomafactors #EyeHospital #EyeHospitalinmiraj #sangli #eyecare See less